Privacy verklaring EIK Praktijk

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (wet geneeskundige behandelings-overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw toestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met de gegevens in uw dossier en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
In het geval van een datalek meld ik dit indien nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij het meldloket datalekken.

Waar gebruik ik uw gegevens voor?

Ik kan uw gegevens gebruiken om andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Daarnaast kan ik uw gegevens inzetten voor (anoniem) gebruik tijdens intervisie met collega’s.
Tevens gebruik ik een klein deel van de gegevens uit uw dossier voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Aangezien u een afspraak heeft gemaakt mag ik u nu mijn klant noemen, en kan ik uw emailadres gebruiken voor het toezenden van informatieve mails. Daarvoor kunt u zich zelf altijd weer afmelden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. De administratieve gegevens blijven 7 jaar bewaard.