Klachten

Allereerst is het natuurlijk nooit mijn intentie om onvrede te veroorzaken. Ik adviseer vriendelijk om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar met mij te maken. Het niet uiten van vragen, onvrede of klachten kan tot irritatie leiden.
Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de GAT | Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Hier wordt duidelijk in 3 stappen volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ) aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend.