Algemene voorwaarden EIK Praktijk

 

Bij de therapiesessies neemt de therapeut van “de EIK Praktijk” uiterste nauwkeurigheid in acht. De cliënt, dient de adviezen en aanwijzingen van de therapeut, zoals in de sessie besproken op te volgen.
“De EIK Praktijk” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het resultaat van de therapie niet aan de verwachtingen voldoet.
“De EIK Praktijk” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de energetische middelen die cliënt afneemt en gebruikt.
De EIK Praktijk” behoudt het recht om anderhalf uur in rekening te brengen bij de opdrachtgever, indien de cliënt niet op de afspraak verschijnt, zonder kennisgeving vooraf en 50% van het consult, indien de afspraak 1 dag voor aanvang op enigerlei wijze wordt afgezegd.

Betaling en annulering coachsessies


De betaling van de therapie sessies dient binnen 7 dagen te worden voldaan en altijd voor de volgende afspraak. Indien er een 2e herinnering nodig is, wordt er  €5,00 administratie kosten in rekening gebracht. Indien de betaling na de 2e herinnering niet wordt voldaan, wordt een incasso bureau ingeschakeld. De eventuele kosten van deze procedure worden in rekening gebracht bij u. Bij verhindering, annulering of verzetten van een afspraak 1 dag voor de afspraak wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij verhindering zonder afmelding wordt er 1½ uur in rekening gebracht. Twee dagen van te voren is er nog een geringe kans dat een opengevallen ruimte wordt ingevuld door iemand anders, Eén dag van tevoren is het niet meer mogelijk om de tijd optimaal te benutten. Ik vraag uw begrip hiervoor en indien u het therapie/ coach traject bij mij volgt bent u in overeenstemming met deze voorwaarden de bedragen verschuldigd. De enige uitzondering hierop is als door weersomstandigheden code rood wordt afgegeven.  

Vergoeding zorgverzekeraars

Vergoeding via de ziektekostenverzekering wordt niet gegarandeerd. U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. U kunt op de website lezen welke verzekeringen de therapiesessies vergoeden. De EIK Praktijk adviseert u de eigen polis na te kijken.